Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ک کا کب کت کث کج کخ کد کر کز کس کش کع کغ کف کل کم کن که کو کي کټ کپ کځ کڅ کچ کډ کړ کږ کژ کښ کک کڼ کی کې
کل کلا کلب کلت کلد کلس کلغ کلف کلل کلم کلن کله کلو کلي کلپ کلچ کلک کلی کلۍ کلې
[klinikí] (adj. m./f.) clinique.
3. کلېچ
[kleč] (adj.m.) 1. solide; costaud 2. torsadé.
4. کلېچول
[klečawə́l] (v.t.comp.) torsader.
5. کلېچېدل
[klečedǝ́l] (v.i.comp.) se torsader.