Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ک کا کب کت کث کج کخ کد کر کز کس کش کع کغ کف کل کم کن که کو کي کټ کپ کځ کڅ کچ کډ کړ کږ کژ کښ کک کڼ کی کې
کډب کډغ کډل کډه کډو کډی کډۍ
[kaḍbá] (n.m.) déménageur (m.).
3. کډغالی
[kaḍǧãlay] (n.m.) maisonnette (f.).
4. کډل
[kaḍál] (n.m.) poulailler (m.)
5. کډله
[kaḍála] (n.f.) cabane (f.).
6. کډه
[káḍa] (n.f.) déménagement (m.); émigration (f.).
7. کډه بارول
[káḍabārawǝ́l] (v.t.comp.) déménager.
8. کډه تلل
[káḍatlǝ́l] (v.i.comp.) déménager.
9. کډه کول
[kaḍakawᶕl] (v.t.simple) déménager; décamper.
10. کډه کوډه
[káḍakúḍa] (n.f.) bagage (m.).
11. کډه کېدل
[kaḍakedǝ́l] (v.i.comр.) migrer.
12. کډو
[kaḍú] (n.m.) courge (f.); potiron (m.); citrouille (f.).
13. کډوال
[kaḍwāl] (adj./n.m.) émigré (m.).
14. کډوالي
[kaḍwālí] (n.f.) émigration (f.).
15. کډودانه
[kaḍudāná] (n.m.) ténia (m.).
16. کډی
[kaḍáy] (n.m.) fosse (f.).
17. کډۍ
[kaḍǝ́y] (n.f.) métier (m.) de tisserand (m.).