Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ک کا کب کت کث کج کخ کد کر کز کس کش کع کغ کف کل کم کن که کو کي کټ کپ کځ کڅ کچ کډ کړ کږ کژ کښ کک کڼ کی کې
کې کې کېب کېت کېج کېد کېر کېس کېش کېغ کېل کېم کېن کېو کېټ کېڅ کېچ کېړ کېږ کېښ کېک کېڼ
[kemrá] (n.f.) appareil (m.) photo.
3. کېمنډلی
[kemanḍǝ́lay] (adj.m./f.) compact; condensé; comprimé.
4. کېميابوټی
[kimyābúṭay] (n.m.) plante (f.) philosophale.
5. کېمياوي
[kemyāwí] (adj.m./f.) chimique.
6. کېمياپوه
[kemyāpóh] (n.m.) chimiste (m./f.).
7. کېمياګر
[kemyāgár] (n.m.) alchimiste (m./f.).
8. کېمپ
[kemp] (n.m.) camp (m.).