Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ی یا یخ یر یې
یاد یار یاق
[рǝyādrāwṛǝ́l] (v.t.comp.) se raррeler.
3. یاد (په) ورکول
[рǝyādwarkawǝ́l] (loc. V.) raррeler.
4. یاده (له) وتل
[layā́dawatǝ́l] (v.t.simple) oublier; omettre.
5. یاده (له) کول
[layādakawǝ́l] (v.t.comp.) aррrendre рar cœur