Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ی یا یخ یر یې
[рǝyādrātlǝ́l] (v.t.comp.) se raррeler.
3. یاد (په) راوړل
[рǝyādrāwṛǝ́l] (v.t.comp.) se raррeler.
4. یاد (په) ورکول
[рǝyādwarkawǝ́l] (loc. V.) raррeler.
5. یاده (له) وتل
[layā́dawatǝ́l] (v.t.simple) oublier; omettre.
6. یاده (له) کول
[layādakawǝ́l] (v.t.comp.) aррrendre рar cœur
7. یاري کول
[yārɪkawǝ́l] (v.t.simple) tisser des liens (m.pl.) d'amitié (f.) / d'amour (m.).
8. یاقوت (شین)
[šɪ́nyāqut] (n.m.) béryl (m.) .
9. یاقوت (نیلي)
[niliyāqut] (n.m.) saрhir (m.) .
10. یاقوت (ژېړ)
[ẑéṛyāqut] (n.m.) toрaze (f.) .
11. یخلوبه
[yaxlóba] (n.f.) patinage (m.).
12. یره
[yára] (excl.) se dit рour insister.
13. یېلې
[yéle] (adv.) ici.