Spesalay Pashto (Dari/Persian Dictionary) [by Lal M. Kakar & Abdul Hai Habibi]
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي پ چ ډ ژ ک ګ
سا سب ست سح سخ سد سر سز سس سط سع سف سق سل سم سن سه سو سى سي سپ سک سګ
سپا سپر سپل سپن سپي
پلټن (اين کلمه سابقاً از پلېټن پښتو اخذ و بر سپاه اطلاق شده است). =(فارسی)
3. سپاه سالار
سرغټ مشر
4. سپاهى
پلټنى
5. سپر
ډال =(فارسی)
6. سپردن
سپارل =(فارسی)
7. سپرده
سپارلى، مونث ـ سپارلې
8. سپرنده
سپارونکى، مونث ـ سپارونکې
9. سپل شتر
څپړ _سپل هم از پښتو ګرفته شده). =(فارسی)
10. سپنج
ګوډل، منا، چوپال، کوډۍ، کوډله =(فارسی)
11. سپند
سپلنى =(فارسی)
12. سپيد
سپين، مونث ـ سپينه =(فارسی)
13. سپيد شدن
سپينېدل
14. سپيد شده
سپين سوى، مونث ـ سپينه سوې
15. سپيد کردن
سپينول
16. سپيد کننده
سپينونکى، مونث ـ سپينونکې
17. سپيده دم
خړه، شنه خړه
18. سپيدى
سپين والى
19. سپيدى چشم
د سترګو سپين
20. سپيدچنار
بدر