Spesalay Pashto (Dari/Persian Dictionary) [by Lal M. Kakar & Abdul Hai Habibi]
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي پ چ ډ ژ ک ګ
لا لب لت لح لخ لذ لر لس لش لط لع لغ لف لق لل لن لو لي لک لګ
لنب لنګ
نړوونکى، مونث ـ نړوونکې
3. لنبيدن
نړېدل =(فارسی)
4. لنبيده
نړېدلى، مونث ـ نړېدلې
5. لنګ
ګوډ، مونث ـ ګوډه =(فارسی) ◊ ښانګه، ښنه (فارسی)
6. لنګ از پاى مانده
شوټ، مونث ـ شوټه
7. لنګ دار
ښانګور، مونث ـ ښانګوره
8. لنګ شدن
ګوډېدل
9. لنګ کردن
ګوډول، فاعل: ګوډونکى، مونث ـ ګوډونکې
10. لنګنده
نګوښېدونکى، مونث ـ نګوښېدونکې
11. لنګېدن
نګوښېدل =(فارسی)