Spesalay Pashto (Dari/Persian Dictionary) [by Lal M. Kakar & Abdul Hai Habibi]
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي پ چ ډ ژ ک ګ
لا لب لت لح لخ لذ لر لس لش لط لع لغ لف لق لل لن لو لي لک لګ
لول لوچ
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
کولېدل، لغړېدل، رغړېدل، رغښتل، ګېلېدل، کرکنډېدل، لغښتل، تولېدل
کولېدلى، مونث ـ کولېدلې، لغړېدلى، مونث ـ لغړېدلې، رغښتلى، مونث ـ رغښتلې، ګېلېدلى، مونث ـ ګېلېدلې، لغښتلى، مونث ـ لغښتلې
3. لول خورنده
کولېدونکى، مونث ـ کولېدونکى، لغړېدونکى، مونث ـ لغړېدونکې، رغښتونکى، مونث ـ رغښتونکې، ګېلېدونکى، مونث ـ ګېلېدونکې، لغښتونکى، مونث ـ لغښتونکې، تولېدونکى، مونث ـ تولېدونکې
4. لول دادن
کولول، رغړول، ګېلول، کرکنډول، تولول
5. لول دهنده
کولونکى، مونث ـ کولونکې، رغړونکى، مونث ـ رغړونکې، ګېلونکى، مونث ـ ګېلونکې، کرکنډونکى، مونث ـ کرکنډونکې، تولونکى، مونث ـ تولونکې
6. لوله
لوړکى =(فارسی)
7. لوچ
برهنه ديده شود. =(فارسی)