Spesalay Pashto (Dari/Persian Dictionary) [by Lal M. Kakar & Abdul Hai Habibi]
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي پ چ ډ ژ ک ګ
پا پت پخ پد پذ پر پس پش پف پل پن په پو پى پي پُ پِ پچ پژ پک
پا پا پائ پاب پاد پار پاس پاش پاغ پال پام پان پاى پاي پاک
کښته، ښکته، کوز، لر، شوه، ځوړ، څوړ =(فارسی)
3. پائين شدن
کښته کېدل، کوزېدل، شوه کېدل، څوړېدل =(فارسی)
4. پائين شونده
کښته کېدونکى، مونث ـ کښته کېدونکې، کوزېدونکى، مونث ـ کوزېدونکې، شوه کېدونکى، مونث ـ شوه کېدونکې، څوړېدونکى، مونث ـ څوړېدونکې =(فارسی)
5. پائين کردن
کښته کول، کوزول، شوه کول، څوړول =(فارسی)
6. پائين کننده
کښته کوونکى، مونث ـ کښته کوونکې، کوزونکى، مونث ـ کوزوونکې، شوه کوونکى، مونث ـ شوه کوونکې، څوړونکى، مونث ـ څوړونکې =(فارسی)