Spesalay Pashto (Dari/Persian Dictionary) [by Lal M. Kakar & Abdul Hai Habibi]
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي پ چ ډ ژ ک ګ
پا پت پخ پد پذ پر پس پش پف پل پن په پو پى پي پُ پِ پچ پژ پک
پا پا پائ پاب پاد پار پاس پاش پاغ پال پام پان پاى پاي پاک
کوپه، بهۍ =(فارسی)
3. پايزيب
پايله =(فارسی)
4. پايمال
څورنګ، لتاړ =(فارسی)
5. پاينده
پايندى =(فارسی)
6. پايه
اړونج (مروت)، ستن =(فارسی)
7. پايۀ تليفون و امثال آن
ډاګه