Spesalay Pashto (Dari/Persian Dictionary) [by Lal M. Kakar & Abdul Hai Habibi]
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي پ چ ډ ژ ک ګ
پا پت پخ پد پذ پر پس پش پف پل پن په پو پى پي پُ پِ پچ پژ پک
پا پا پائ پاب پاد پار پاس پاش پاغ پال پام پان پاى پاي پاک
ښانګور، مونث ـ ښانګوره =(فارسی)
3. پائيدن
اوسېدل، پاتېدل، پائېدل =(فارسی)
4. پائين
کښته، ښکته، کوز، لر، شوه، ځوړ، څوړ =(فارسی)
5. پائين شدن
کښته کېدل، کوزېدل، شوه کېدل، څوړېدل =(فارسی)
6. پائين شونده
کښته کېدونکى، مونث ـ کښته کېدونکې، کوزېدونکى، مونث ـ کوزېدونکې، شوه کېدونکى، مونث ـ شوه کېدونکې، څوړېدونکى، مونث ـ څوړېدونکې =(فارسی)
7. پائين کردن
کښته کول، کوزول، شوه کول، څوړول =(فارسی)
8. پائين کننده
کښته کوونکى، مونث ـ کښته کوونکې، کوزونکى، مونث ـ کوزوونکې، شوه کوونکى، مونث ـ شوه کوونکې، څوړونکى، مونث ـ څوړونکې =(فارسی)
9. پابرهنه
پښې يبل =(فارسی)
10. پاداش
هيداد، ايداد =(فارسی)
11. پاداش دادن
هيداد ورکول
12. پادشاه
ټولواک، پاچا =(فارسی)
13. پادشاهى
ټولواکي، پاچهي =(فارسی)
14. پاده
ګورم، ګوار، ګوير =(فارسی)
15. پاده بان
غوبه، غوبون =(فارسی)
16. پار
پرهوسږ (پاس ديده شود). =(فارسی)
17. پارسا
مُنى =(فارسی)
18. پارسال
پرهوسږکال =(فارسی)
19. پاره
څيري، ډوره =(فارسی)
20. پاره شدن
څيرېدل =(فارسی)