Spesalay Pashto (Dari/Persian Dictionary) [by Lal M. Kakar & Abdul Hai Habibi]
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي پ چ ډ ژ ک ګ
چا چج چر چس چش چغ چق چل چم چن چه چو چي چُ چپ چچ چک
چس چست چسپ چسک
2. چست
چټک، ګړندى =(فارسی)
3. چسپان
سريښند، نښند
4. چسپاندن
نښلول، مښلول =(فارسی)
5. چسپانيده
نښلولى، مونث ـ نښلولې، مښلولى، مونث ـ مښلولې
6. چسپوک
بروى، سريښند
7. چسپيدن
نښلېدل، مښتل، سريښېدل =(فارسی)
8. چسپيده
نښتى، مونث ـ نښتې، مښتى، مونث ـ مښتې
9. چسک
پسکاوڼ، پسکاوڼه =(فارسی)