Spesalay Pashto (Dari/Persian Dictionary) [by Lal M. Kakar & Abdul Hai Habibi]
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي پ چ ډ ژ ک ګ
کا کب کت کج کد کر کس کش کف کل کم کن که کو کى کي کَ کُ کِ کپ کک
کم کم کما کمب کمث کمر کمن کمى کمي کمک
بدل، مونث ـ بدله
3. کم شدن
لږېدل
4. کم شونده
لږېدونکى، مونث ـ لږېدونکې
5. کم عقل
انايي، بېړا، شوده، ګاګېړى
6. کم قوت
کراګنډه، بې سېکه، سېک ختلى
7. کم نور
تت، مونث ـ تته
8. کم و بيش
لږ و ډېر، څه نه څه
9. کم کردن
لږول
10. کم کننده
لږونکى، مونث ـ لږونکې
11. کم ګوى
پټ خولى، مونث ـ پټ خولې
12. کمائى
ګټه =(فارسی)
13. کمائى ګر
ګټندوى، مونث ـ ګټندويه
14. کمان
لينده، ليندۍ =(فارسی)
15. کمان نداف
ډانډس، ډانډت، ډنډاپ
16. کمبود
لږوالى، لږون =(فارسی)
17. کمثرى
امرت =(عربی)
18. کمر
ملا، جمع ـ ملاوي =(فارسی)
19. کمربست
ملاتړ
20. کمربند
ملاوستنى، پټکه