Spesalay Pashto (Dari/Persian Dictionary) [by Lal M. Kakar & Abdul Hai Habibi]
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي پ چ ډ ژ ک ګ
ګا ګد ګذ ګر ګز ګس ګف ګل ګم ګن ګه ګو ګي ګُ ګِ ګژ
ګو ګود ګور ګوس ګوش ګوم ګون ګوه ګوى ګوي ګوګ
غوږ په غوږ کېدل، غوږۍ کېدل
3. ګوش خراش
غوږندرويه
4. ګوش مالى
غوږتاو
5. ګوش و بينى بريده
بُچى، بُچ، بڅى
6. ګوش پهن
غوږور، غوږو
7. ګوش پوشک
کوټخه، غوږه وره
8. ګوش کشى
غوږباسى
9. ګوش ګرفتن
غوږ نيول، غوږ ايستل
10. ګوشت بالاى شکم حيوان
کُب
11. ګوشت خوره پشت ناخن
ګېرۍ، مڅله
12. ګوشت قاق
لاندى
13. ګوشتدار يا ګوشى
غوښن، مونث ـ غوښنه، غوښين، مونث ـ غوښينه
14. ګوشه
څېرمه، ګوټ، غوږى، کونى (حاشيه ديده شود). =(فارسی)
15. ګوشواره
والى، لښتۍ، غوږوالى =(فارسی)
16. ګوشک
غوږى، غوږۍ، غوږکۍ =(چيزيکه مشابه به ګوش باشد)