Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
供以 供养 供娱 供应 供桌 供给 供职 供血 供认 供需
供以 供养 供娱 供应 供桌 供给 供职 供血 供认 供需

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

供应

[gong1 ying1]
ㄑ莱
اټاله;احتياطي;اذوقه;آذوقه;ارګانه;اکمالول;اماده کونه;پېش بيني;تايه;تجهيز;تد بير;تدارک;تهيه;تيارى;تياري;چوری;ځېرمه;خرڅه;خورومه;ذخيره;رس;زخيره;زيرمه;سندخ;سندوخ;شرط;شلی;صندق;کتابت;لمېسنه;سهولت;خوراکي;تيار;چمتو;زېرمه