Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
骚乱 骚人 骚客
骚乱 骚人 骚客

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

骚乱

[sao1 luan4]
奶睹
اتلولي;اچورچپاو;اړدوړ;اړدوړجوړول;اله ګوله;بداخلاقي;بدلامي;بدناموسي;بلو;بلوا;بلواكول;پيلات;چړچه;چېړچاړې;څړکه;خرنج;خړخشه;ښورښ;شورش;عياشي;غوغا;فحاشي;هله ګوله;پتنه;سرغړونه;سرکښي;بغاوت;بغاوت كول;بلوا كول