Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
奇事 奇偶 奇妙 奇异 奇怪 奇想 奇迹
奇事 奇偶 奇妙 奇异 奇怪 奇想 奇迹

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[ji1]

( جقت );( طاق );( كار );اضاقه ګى;بې جوړې;تاك;تاک;تعجب آور;طاق;عجب;عجيب;کنجکاو;موقتى;ناتکی;نه وى;هغه عدد چه جوت;تاق;پاشلئ;تماشه