Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
零下 零售 零头 零工 零用
零下 零售 零头 零工 零用

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

零头

[ling2 tou2]
箂繷
( جقت );( طاق );( كار );اضاقه ګى;بې جوړې;تاك;تاک;تعجب آور;طاق;عجب;عجيب;کنجکاو;موقتى;ناتکی;نه وى;هغه عدد چه جوت;تاق;پاشلئ;تماشه