Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
认出 认真 认知 认领
认出 认真 认知 认领

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

认领

[ren4 ling3]
粄烩
اپيل;ادعا;ادعاکول;اړنګ نيونه;التجا;بهروسه;پلال;په غاړه اخستل;پوښتل;پوښتېدل;تپوس کول;تقاضا;توسل;چيغه;حاضري;حق غوښتل;درخواست;دعوا;دعوه;ښايېدل;طلب;عرض;غوښتل;غوښتنګ;غوښتنه;غوښتنه کول;غوښته;ګد;مدعا;مطالبه;ادعا كول;د...حق لرل