Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
友善 友好
友善 友好

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

友善

[you3 shan4]
ね到
اجتماعي;اشنا;انډيوال;انډيواله;انيس;بلد;بونيا;پېژندوى;ټولنيز;خواخوږى;دملګرۍ;دوست;دوستانه;روږدى;شناخته;مانوس;محبت آمېز;مرسته;مشفق;مينه ناک;مهرباش;يارانه;متحاب;چارشانه;مکرم