Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
承办 承包 承受 承座 承揽 承材 承租 承认 承让 承诺
承办 承包 承受 承座 承揽 承材 承租 承认 承让 承诺

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

承租

[cheng2 zu1]
┯
اجاره دار;استوګن کېدل;استوګنه کول;استېدل;اشغالګر;اهل;اوسېدل;اوسېدونکى;باړه وال;بنچر;پرېمستل;پرېمل;په كرايه اخيستونكى;ټکاوېدل;دېره کېدل;شريک;متصرف;مستاجر;کراهه دار;همسايه