Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
佃农 佃户
佃农 佃户

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

佃户

[dian4 hu4]
め
اجاره دار;استوګن کېدل;استوګنه کول;استېدل;اشغالګر;اهل;اوسېدل;اوسېدونکى;باړه وال;بنچر;پرېمستل;پرېمل;په كرايه اخيستونكى;ټکاوېدل;دېره کېدل;شريک;متصرف;مستاجر;کراهه دار;همسايه