Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
盘尼 盘旋 盘桓 盘牙 盘管 盘簧 盘绕 盘问
盘尼 盘旋 盘桓 盘牙 盘管 盘簧 盘绕 盘问

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

盘管

[pan2 guan3]
絃恨
اټه;اټېران;برندی;تاورا تاو;تاوول;چاشی;څرخ;څرخه;څرخی;حلقه;حلقه ګول;څوښتی;څوښه;دوک;ډېرن;سپرخى;سخوښتي;سوښتی;غړۍ;كړۍ كول;كړۍ مار پيچه كړۍ شوى سيم يا پړى;ګوتيى;ګوټ;ګوټک;ګوړۍ;ګونټ;ګونجۍ;ګيتی;کوکړۍ;لچکی;لوله;ول;ماوه;پېچېدل;پير;ملتوي;پېچ