Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
漫不 漫射 漫步 漫游 漫谈 漫骂
漫步于 漫步的 漫步者

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

漫步于

[man4 bu4 yu2]
憨˙
اپلاتې ويل;ايله ګردى;پرتې ويل;پرتېدل;چټى چكر;چكر;چكروهل;چکر وهل;سپکي خبري کول;سيل;قدم وهل;ګر ځيدنه;ګرځيدل;لالهنده ګرځيدنه;هوا خورى كول;هواخورى;ګردش