Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
湿气 湿疹 湿透
湿气 湿疹 湿透

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

湿气

[shi1 qi4]
楞蒩
ابوزک;تربتول;تربوخته;چړوبن;خفه كول;درول;رطوبت لرونکی;زېمناک;زيمناک;ساګيني;ساور بندول;کرېمن;لمدول;لند;لندول;لنديل;لوند;لوندوالى;مخه نيول;مرطوبول;نمجن;نمجنول;نيېل;وچ ميږن;تر;مرطوب;زيمن;نون;نوجن;ناون;آبدار;نيېلجن نيېل جن