Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
承办 承包 承受 承座 承揽 承材 承租 承认 承让 承诺
承认为 承认收

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

承认为国教

[cheng2 ren4 wei2 guo2 jiao4]
┯粄瓣毙
ابادونه;احداث;اساس;استحکام;ايجاد;ايين;بنسټ;بنياد;بنيه;تاداو;تاسيس;تحکيم;تقويت;تقويه;تهداب;ټينګونه;داستوګنى او شغل ځاى;قانون;(اساسي);کچارۍ;کروړونګ;کروړونه;کروړېدنګ;کروړېدنه;کلکونه;کلکېدنګ;کلکېدنه;کلکېده;موسسه;موْسسه;ايښودنه;مقررتيا;جوتونه;ټاکنه;قيام;مقررېده;تثبيت;تعیين;برقراري;ادخال;تعين;تشخيص;تحديد;تشخص;موجوديت;ټينګښت;جوړونه