Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
丰厚 丰多 丰裕 丰足 丰餐
丰厚 丰多 丰裕 丰足 丰餐

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

丰多

[feng1 duo1]
伦
اباده ابادي;اړخيز;افراط;بډايتوب;بډاينه;بډايي;پرېماني;پريماني;ډېرتوب;ډېرښت;ډېروالی;ډېرونه;ډېرېدنګ;ډېرېدنه;ډېرېده;ډېری;زياتتوب;زياتوالى;زياتوالی;ښامور;فراواني;کثرت;پېخر;پرېواني;وس;جم و جوش;سرشاري