Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
丰厚 丰多 丰裕 丰足 丰餐
丰厚的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

丰厚的

[feng1 hou4 de5]
伦玴
اباد;اميده;باثروته;بای;بډا;بډاى;بلها;بولک;بې نيازه;پانګه لرونکی;پانګه وری;پرېمانه;پولدار;پېخر;پيسه دار;پيسه داره;پيسې والا;توانګر;ثروتمن;ثروتمند;دشتو خاوند;دنيادار;دولت والا;دولتمن;دولتمند;زردار;زيات;سرمايه دار;سوا;سېټ;ښېراز;ښېرازه;شتمن;شتمن شته ډير;غني;غوړلستوڼی;لک پتي;لکي;مالدار;متمول;موړ