Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
流亡 流产 流体 流入 流利 流动 流失 流弊 流星 流民 流水 流汗 流浪 流畅 流离 流程 流苏 流血 流行 流质 流转 流通
流亡 流产 流体 流入 流利 流动 流失 流弊 流星 流民 流水 流汗 流浪 流畅 流离 流程 流苏 流血 流行 流质 流转 流通

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

流畅

[liu2 chang4]
瑈篫
اباد;اميده;باثروته;بای;بډا;بډاى;بلها;بولک;بې نيازه;پانګه لرونکی;پانګه وری;پرېمانه;پولدار;پېخر;پيسه دار;پيسه داره;پيسې والا;توانګر;ثروتمن;ثروتمند;دشتو خاوند;دنيادار;دولت والا;دولتمن;دولتمند;زردار;زيات;سرمايه دار;سوا;سېټ;شتمن;غني;غوړلستوڼی;لک پتي;لکي;مالدار;متمول