Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
助学 助理 助词 助跑 助长
助长者

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

助长者

[zhu4 zhang3 zhe3]

( ترقي وركوونكى );ارباڼی;باني;بنسټ ايښودونکی;بنسټ ښودونكى;په مخ بيوونكى;پورته كوونكى;تاسيسوونکی;ترفيع كوونكى;رواجوونكى;ترفيع وركوونكى;بنسټګر;پرمخ بېوونكى;تنظيموونكى;لوړوونكى;موسس;هڅوونكى;هغه څوك چې ولسي جرګې ته نوې لايحه وركړي