Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
富于 富人 富幽 富情 富於 富有 富机 富矿 富裕 富豪 富足 富饶
富于 富人 富幽 富情 富於 富有 富机 富矿 富裕 富豪 富足 富饶

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[fu4]

ابات;اباد;اميده;باثروته;بای;بډا;بډاى;بې نيازه;پانګه لرونکی;پانګه وری;پانګوال;پولدار;پيسه دار;پيسه داره;پيسې والا;توانګر;ثروتمن;ثروتمند;خان;دشتو خاوند;دنيادار;دنياداره;دولت والا;دولتمن;دولتمند;زردار;سرمايه دار;سېټ;ښېراز;ښېرازه;شتمن;غنى;غني;غوړلستوڼی;لک پتي;لکي;مالدار;متمول;موړ;سته من;محصولدار;مال دار