Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
基地 基数 基本 基极 基架 基督 基石 基础 基金
基本人 基本原

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

基本人权

[ji1 ben3 ren2 quan2]
膀セ舦
آب;ابرو;آبرو;امتياز;امتياز وركول;پت;تشريف;تنشا;خوشبختي;خوندېينه;روب;سربلندي;سرخ رويي;سرفرازي;سرلوړتوب;سرلوړتيا;سرلوړي;سرلويي;سعادت;سعادتمني;ښه کلو;ښه مرغي;ښه ورځ;سورمخي;ښيڅرخ;ښيګېرس;(ښیګرځ);شرف;قدر;کېس;ګذشت;تيا;امتيازوركول;خاص حق;مصونيت