Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
皱眉 皱纹 皱起
皱眉 皱眉头

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

皱眉头

[zhou4 mei2 tou2]
終繷
( ترش;( دتندى );بد مزاجى;په غضب كتل;په قهر يدل;په قهر);تريوتوب;ټنډه تروول;كتنه;ګور ملتوب