Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
阻塞 阻害 阻挠 阻断 阻止 阻碍
阻止 阻止物

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

阻止物

[zu3 zhi3 wu4]
ゎ
-7;(كشت);ازمايښت;آزمايش;ازمويښت;ازمويل;آزمويل;ازموينه;ازمېیښت;آزمېيل;امتحان;امتحانول;انقطاع;برات;بس کول;بسېدل;بګۍ والا;بګيوان;بندول;پارچاوول;پارچاوونه;پارچاوېدل;تادیبول;ترټل;تفتيش;تفتيشول;تفحص کول;تم کول;تم کېدل;تمبونه;تمول;تمېدل;توقف کول;توقيفول;ټانګه وال;جمع;چارخانه;چک;چليپا را ښکل;چه په كتل شوې تصحيح شوې پاڼه جمله كرښه او نورو باندې ايښوله كيږى;ځايول;خشت;دتصحيح په غرض كتل په سترنج كې;درول;درېدل;دغه علامه;دكار دصحيح كېدو له پاره نګراني اود همدې مقصد دپاره لارښوونه;دګل;ډوګول;ژغورول;سپيناوی;سپينی;ستنول;سيول;شکست;عدم موفقيت;علاوه;فعالول;قيدول;ګاډيوان;كنټرول;ګيرول;کشت;کنترول;کنترولول;کنټرول;کنټرولول;ګومبوری;لټونه;متوفقېدل;متوقفول;مخ نيوى;مخه نيول;نيونه;وركول;شننه;کنترولېدل;اټکلونه;تدقيق;لټول;رښتننى;ټال;اټکلول;اټکل;صحيح