Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拒付 拒斥 拒给 拒绝
拒付 拒斥 拒给 拒绝

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

拒给

[ju4 gei3]
┶倒
آبګوټ;املېيل;بکری;بندول;پاتې کول;پټول;پوښل;تم كول;جار ايستل;جسامت;ځان ژغورل;څکېړل;درول;ډډه كول;راګرزول;سات تېری;سرحدي;عامول;غاړه غړول;منعه كول;کټ;منع كول;نه پيرزوكول