Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
宠坏 宠爱
宠坏 宠爱

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

宠坏

[chong3 huai4]
胐胊
ابته كول;اولجه;باجړ;بدرنګول;بېرانول;تاخت و تاراج;تاراج;تاړاک;تالا کول;تالاتوب;تالان;تاوان اړول;تاوان رسول;ترپل;ترغا;ټاکو;چاپانه;چپاول;چپاوول;چور;چورتالان;چورول;څخړه;خرابول;خرابېدل;خراپول;خساره ور رسول;خوسا كيدل;د غنيمت مال;داړه;ډونګ;زيان رسول;زيانمنول;ژوبلل;ژوبلول;شکېدنګ;شکېدنه;شوکه;شوکه کول;صدمه رسول;ضايع كول;ضايع کول;ضرر رسول;غارتګري;غالبأ;غصب;غصبول;غنيمت;لړه غومی;له كاره اېستل;لوټ;لوټ پاټ;لوټ تالان;لوټ ماري;لوټل;لوټول;لوټولو تالاكول;ماره;ماره داړه;مريله;ورانول;ورستېدل;ولجه;کنجول;فاسدول;زړخنېدل;زړخنول;حرامول;بدېدل;ابترول;چټول;خراب تراب;نازول;تريخول;نابودول;چټو;برهمول;برهمېدل;ابته;چټ پټ;خرېړى;پيکه;ويجاړول;لتاړول;هبته;ملوث;چخوڼيا