Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
年会 年刊 年度 年成 年报 年级 年纪 年老 年轻 年青 年龄
年会 年刊 年度 年成 年报 年级 年纪 年老 年轻 年青 年龄

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

年级

[nian2 ji2]

آبترازو;پزړی;پوړۍ;پېر;تصنيفول;تماشاچي;ټولګى;ټولګی;جماعت;جومات;څنګه والی;څيری;درجه;ډله;رتبه;رقعه;سطح;سويه;صنف;طبقه;فريق;قطر;کلاس;لرلری;لېول;مرحله;نمبر;نمره;جنسيت;سورت;لمبر