Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[chu4]

ابتر;اندېښمن;بوږنېدونکی;بې قراره;بېروونکی;بېرېدونکی;بيزوتاړی;بيمانه;پلتند;پلټمن;تپاند;ترتابی;ترند;تلوترک;توزن;ټغن;ټيزن;چورتي;څپاڼی;ځلبلاند;څوند;خوفناک;دارېدونكى;ډارن;ډاروونكى;ډاروونکی;ډبډبنی;ډتن;ډرن;ربنېدونکی;لټند;بېرندوکی;ترهند;هراند;رم;ټکنی