Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
留心 留量 留鸟
留心 留量 留鸟

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

留鸟

[liu2 niao3]
痙尘
(مقيم);استوګن;اهل;اوسېدونكى;اوسېدونکى;اوسېدونکی;ځايى;کانال;مسکون;مقيم;مېشت;مېشتی;ميشت;هستوګن;استېدونکی;قوم