Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
深信 深入 深奥 深度 深爱 深红 深长
深信 深入 深奥 深度 深爱 深红 深长

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

深入

[shen1 ru4]
瞏
(ماهر);احتياط كاره;باريک بين;بشپړ;پوره;تجمع;ټول;دقيق;زغمونكى;ژور;عميق;ګالونكى;کامل;کايي;لاس لرونكى;مكمل;تفصيلي;ساعي;مبسوط