Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
诽语 诽谤
诽谤 诽谤性 诽谤罪

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

诽谤罪

[fei3 bang4 zui4]
节两竜
(ليكلى);اتهام;افترا;بهتان;تهمت;داغ;سپكاوى ي توهين;شاتورۍ;اغوا