Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[pan2]

(لكه يوى خوابلى خواته);ارتاوول;ارتېيل;الماس;پارس;پرښه;پشونډک;تړ;تيږه;ټال خوړل;ټکوهل;جړکول;جوټه ورکول;جېټکه ور کول;حجر;څنډل;څنډوهل;ختاکول;خوځول;خورول;خوزيدل;دمبول;دېکه ورکول;ډبره;ډکه ورکول;ړچول;ړکول;زنګل;زنګول;زنګېدل;سنګرېزه;سنګلاخ;ښورول;شاربل;غرګى;ګاټى;ګټ;ګټه;ګډه;ګوتڅنډنه;کاڼى;کمر;ګوسه;متزلزلول;منجول;سنېدل;سخره;سنول;تړه;سخر;شنول;کاڼی;جوټۍ;زمبېدل;ټال;ړچېدل;څنډول;تکان;لړزول;سنګر;نڅا;لړزېدل