Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
排出 排去 排字 排序 排成 排放 排斥 排比 排气 排泄 排涝 排演 排球 排练 排钟
排出物 排出的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

排出的

[pai2 chu1 de5]
逼
(لكه له ميدان يا صحنې څخه);(له دنيا);باسل;برامد;بهرول;تيرېدنه;خارجېدل;خارجېده;خروج;دوتولار;سترګې پټونه;مخرج;مړينه;واته;وتل;وتنه;وتوځى;وتونځی;عزيمت;پند;رخصتي