Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
附上 附于 附以 附加 附启 附属 附带 附庸 附有 附条 附添 附笔 附议 附随
附上 附于 附以 附加 附启 附属 附带 附庸 附有 附条 附添 附笔 附议 附随

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

附庸

[fu4 yong1]
眅
( په فيودالى نظام كې );پټى;تابع;ديوه خا يا ملك ترحما بى لاندى;رعيت;مريى;نوكر;نيم غلامي;نيم مرئيتوب;نوکر;نيم غلامانه