Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
唯一 唯心 唯物 唯理
唯心主 唯心论

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

唯心主义

[wei2 xin1 zhu3 yi4]
斑み竡
(هغه فلسفى متكب چې فكر تر مادى مقدم بولى);ايډياليزم;خيالپرستي;دتصور داصالت فلسفه;تصوريت;ايدياليزم;دتصوريا خيال داصالت فلسفه يا هغه فلسفه چې فكر ترمادې مقدم بولي