Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
划一 划刻 划勾 划定 划开 划成 划时 划木 划桨 划水 划痕 划破 划线 划给
划时代

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

划时代的事

[hua4 shi1 dai4 de5 shi4]
购ㄆ
(نخښه);بريد;بورجۍ;پاټ;پرکن;پنډل;ټک;ټل;حد;څروى;څروی;څلى;دټك يابريددڅرګندولوڅلى;ډوری;رښک;علامه نښان;نخښه;وي;يوه مهمه پيښه چه داو ضاع دتحول نښه;شاخص;اوڅاره پېښه يابدلون;مهمه پېښه