Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
留心 留量 留鸟
留心! 留心地

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

留心!

[liu2 xin1]
痙み!
(لكه سرعت);آرامتيا;آرامش;آرامېدل;اسايش;استوار;اعتباري;اعتدال پسند;اعتدالي;اعتمادکول;اومېن;باقاعده;بډبول;بې پردې;بې تذبذبه;پالکوری;پايداره;پخشو;پسنېدل;پوړا;پوړه;پوست کنده;تامينول;تثبيتېدل;ترتيبېدل;تناقض;تورت;ټېکاو;ټېکاوېدل;ټينګ;ثابت;ثابت قدم;ثابتېدل;جاري ساتل;جامد;جنډ;چپيا;ځيږ;خنګ;دعزم خاوند;راسخ;رټ;رغون;روړه;زغرد;سپين ويونکی;سکون;سمدودی;سوکا;سياست;شهکاري;شورماشور;صريح;عمودي;غوټ;قرارېدل;قراري;قيدول;کرار;کرار توب;کرار والی;کراره کراري;کرارېدل;کراري;کروړ;کلېچ;کوشيرول;کوکڼه;کومينټوب;متين;منظم;هوښيارېدل;يو حال;يو كمان;يوه ترا;پايدار;متوازن;ديرپا;مضبوطول;مقيم;کلک