Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吸引 吸毒 吸气 吸烟 吸管 吸虫
吸引 吸毒 吸气 吸烟 吸管 吸虫

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

吸气

[xi1 qi4]

(لكه سپى);استنشاق;بوى راښكل;بوى كښل;توس;توس كښل;څوڅل;څوس;څوسل;څوسوهل;څوسېدل;سڼول;سوغل;سوغول;سولېدل;سوڼل;سوڼول;سوڼونه;بويول;پزول