Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
骨剂 骨化 骨坛 骨头 骨料 骨法 骨的 骨盆 骨盘 骨节 骨髓
骨剂 骨化 骨坛 骨头 骨料 骨法 骨的 骨盆 骨盘 骨节 骨髓

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

骨节

[gu3 jie2]
癌竊
(لكه دلاس وپښو);اجوتول;ارجل;اروړه;اشتراکي;بند;پستول;پيوست;جوختول;څرمن ايستل;خلط;ډله ييز;شخڼه;ضميمه;ضميمه کول;عام;عمومي;غوټه;ګډ;کتلوي;مختلط;مخلوط;مفصل;هغه ځاى يابندچې دوه شيان سره نښلوى;واشل;پخوندی;ټونګه;مفصلي;دوجانبه;مشترک;ملتقا;تړنه;وصله;کړۍ;متقابل;متحد;مشترك;يوځاى