Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
这个 这么 这些 这位 这儿 这是 这样 这种 这里 这项
这是什

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

这是什么一回事!

[zhe4 shi4 zen3 me5 yi1 hui2 shi4]
硂琌ぐㄆ!
(لكه دقطعو په لوبه كى);اّفت;دټينس دلوبې شمير چه دواړې خواوې څلوېښتوته ورسيږى;دوه;دوه ټكى;دوه خطه;شيطان